Is het wel écht ontspannen spel

Is het wel écht ontspannen spel? Of is er toch meer aan de hand?

Een veelgehoorde zin: "wat spelen ze leuk samen!".
Maar is dit leuk spelen voor onze honden ook écht leuk samen spelen?

Soms wel, soms niet… Indien het spel geen leuk spel is voor jouw hond, zal je moeten ingrijpen om je hond te beschermen tegen slechte ervaringen. Door in te grijpen kan je voorkomen dat je hond deze slechte ervaring omzet in gedrag om andere honden op afstand te houden, zoals uitvallen, blaffen, of zelfs agressie.

Maar hoe weet je nu wanneer je moet ingrijpen?

Hierbij enkele richtlijnen waar ontspannen en aangenaam spel aan kan worden herkend.

 • Om te beginnen is er voor spel tussen honden vertrouwen nodig. Honden die elkaar net ontmoet hebben, zullen vaak niet meteen met elkaar spelen. Er moet eerst uitvoerig worden kennis gemaakt en gesnuffeld. Als je hond bij een eerste ontmoeting met een vreemde hond vanop afstand al gedrag stelt dat lijkt op spel, is dit waarschijnlijk spanning of communicatie om de andere hond duidelijk te maken dat er geen conflict hoeft te zijn. 
 • Leuk spel tussen honden is evenredig. Wat wordt daarmee bedoeld? Wanneer Jack Rose elke keer achterna zit, is de kans groot dat Rose dit niet meer zo leuk vindt. Dan is er geen spel meer en kan Rose zelfs bang worden van Jack. Wanneer Jack een keertje achter Rose zit, en Rose gaat daarna Jack achterna, dan is het spel evenredig. Er is evenveel investering van Jack, als van Rose.
 • Vrijwillige deelname! Op een hondenweide kan het er soms ruw aan toe gaan. Honden worden besprongen, achterna gezeten enz. Soms slaan honden zelfs op de vlucht omdat ze zich niet veilig voelen. Dat is géén vrijwillige deelname in spel. De hond die wordt achtervolgd wil helemaal niet spelen, maar wil rustig even wennen of informatie verzamelen. Hij wil de andere honden eerst leren kennen alvorens een potje “twister” te spelen. Maar hij wordt opeens achtervolgd en slaat in paniek of uit angst op de vlucht. Bij spel moet er wederzijdse toestemming zijn voor het spel. 
 • Er zijn regelmatig pauzes. Je zal bij ontspannen en leuk spel tussen honden zien dat ze regelmatig even een pauze inlassen. Dit doen ze om te voorkomen dat de gemoederen hoog zouden oplopen en om de spanning even te laten zakken. Zo kunnen ze vermijden dat één van de honden over zijn toeren zou geraken. Wanneer je merkt dat honden blijven spelen, zonder pauzes of korte intervallen van rust, is het hoogstwaarschijnlijk geen spel meer en grijp je best in. 
 • Snelheid is een ook een mogelijke indicatie waaraan je aangenaam spel kan herkennen. Wanneer honden spelen zullen ze rondlopen, gek doen, springen enz. Maar zodra een hond er op zeer grote snelheid vandoor gaat, en de andere de achtervolging inzet, kan dit makkelijk uit te hand lopen. Bij spel zal er een bepaalde snelheid zijn, maar gaan honden er niet op topsnelheid vandoor.
 • Lichaamstaal! Bij spel is er steeds “speloor” te zien en zijn de lijfjes van de honden ontspannen en “wiebelig”. De honden zullen spelbogen laten zien, regelmatig eens gaan liggen of zitten of zelfs op hun rug rollen. Wat ook vaak opvalt is dat de honden zich inhouden. Ze maken bijtbewegingen zonder echt te bijten, ze springen en dollen maar doen dit toch voorzichtig en met een zekere zachtheid zodat ze de ander geen pijn doen. Gekke bekken, voorzichtig pootjes slaan en kortom rollebollen zijn ook tekenen dat de honden het goed met elkaar voorhebben. 
  Is dit niet het geval? Dan is de kans groot dat het geen spel (meer) is…
 • Rechte lijnen of bochtjes? Lopen de honden in bochtjes en cirkels en gebroken lijnen? Dan is dit waarschijnlijk wel een leuke bedoeling.
  Wanneer één van de honden er in een rechte lijn vandoor gaat, is er waarschijnlijk ook meer aan de hand en dien je in te grijpen om te voorkomen dat het escaleert.
 • Komt je hond steun zoeken of verstopt hij zich? De kans is vrij groot, dat wanneer je hond het contact met de andere hond niet leuk vindt, dat hij steun komt zoeken bij jou. Geef die dan ook! Je hond voelt zich niet veilig en dat wil je natuurlijk niet. Hij komt je vragen om iets aan de situatie te doen, zodat het wel terug leuk wordt. Hou de andere hond op afstand zodat je hond kan bekomen. 

Samengevat, spel kan je herkennen door:

 • Een vrijwillige deelname van beide honden. 
 • Regelmatige pauzes 
 • Er zullen verschillende activiteiten worden afgewisseld 
 • De rollen zullen regelmatig omgekeerd worden. 
 • Er is sprake van ontspannen lichaamstaal en spelsignalen zoals speloren, spelboog enz. 
 • De honden zullen met zachtheid en ingehouden kracht spelen om elkaar geen pijn te doen. 

In deze video kan je zien hoe je spel kan herkennen door het MARS-principe. 

 • Meta-signalen (lichaamstaal)
 • Activity Shift
 • Role Reversal
 • Self-handicaping

Wanneer grijp je best in?

 • Er is geen sprake van pauzes
 • Er zijn rechte en snelle bewegingen
 • Rijgedrag: dit komt o.a. vaak omdat de hond die rijdt de situatie te spannend vindt en op die manier met stress omgaat. Het kan dus een indicatie zijn van stress en dan grijp je best in om escalatie te voorkomen.
 • Gespannen lichaamstaal: wanneer de honden overdreven grommen, blaffen, de mondhoeken gespannen staan, de oren of staarten naar beneden staan of een hond een stijve kwispel vertoont is er sprake van veel spanning. Dit kan snel uit de hand lopen waardoor je best zelf een pauze voor je hond inlast.
 • Achtervolgingen: wanneer de ene hond de andere achtervolgt is het voor de hond die wordt achtervolgd geen pretje.

Wat kan je dan doen?

Preventie is nog steeds de veiligste en beste optie. 

 • Kijk naar je hond, leer zijn taal en voorkeuren kennen. Dan weet je wanneer het voor je hond niet meer zo leuk is en kan je dan reeds ingrijpen, zonder dat het hoeft te escaleren.
 • Roepen en tieren draagt alleen toe aan meer stress en spanning. Probeer dus zelf rustig te blijven. (Makkelijker gezegd dan gedaan, I know.. 😉 ) Maar probeer dit toch te doen.
 • Laat je hond nooit zomaar een aangelijnde hond benaderen!!! 
  Dit kan niet genoeg worden benadrukt. Jouw hond doet misschien niets en heeft het misschien wel goed voor met de andere hond, maar dat weet die hond niet. Wat is de reden dat die hond is aangelijnd? Misschien heeft die hond het moeilijk met andere honden of is hij agressief of bang? Misschien is die hond in training? Of misschien heeft die hond reeds een slechte ervaring met andere honden achter de rug en is nu nog wantrouwig?
  Door jouw hond dan te laten naderen zal jouw hond het leven van de andere hond, en zijn baasje, een flink stuk moeilijker maken. Niet doen dus!
 • Haal je hond zo snel mogelijk uit de situatie. 
  Ben je in een hondenpark? Ga dan zo snel mogelijk weg zodat je hond kan bekomen. 
  Ben je bij vrienden thuis? Dan haal je de honden best uit elkaar en eventueel in aparte ruimtes zodat ze beiden wat tot rust kunnen komen.
 • Heeft je hond het moeilijk met andere honden en valt hij uit naar andere honden? 
  Dan neem je best contact op voor professionele begeleiding. Met een gedragsanalyse en gedragstherapie en training worden mooie resultaten geboekt.

Succes! 🙂

Wil je meer weten over Hondentaal en hoe je hiermee praktisch aan de slag kan?

In de nieuwe online cursus Kickstarter kom jij alles te weten over hoe je je hond kan “lezen” én wat jij NU al kan doen om gedragsproblemen te vermijden of om de eerste stappen te zetten om ze aan te pakken!