Marker aanleren

Doel?

Om te kunnen gebruik maken van een juiste timing en om het gedrag in een fractie van de tijd te kunnen belonen, moeten we heel snel en eenduidig kenbaar maken dat het gedrag “juist” is.

Wanneer we de hond willen belonen voor hetgene dat hij doet, moet dat gebeuren binnen de seconde nadat hij datgene doet.
Zo niet, dan kan de hond al met iets anders bezig zijn en kan hij denken dat hij daarvoor wordt beloond. Dan zal het verkeerde gedrag toenemen.

voorbeeld: je wil de hond leren om van eten te blijven. Dan zal je het niet naar eten gaan of het niet aanraken moeten belonen.
Stel: de hond naar het eten kijkt en daarna wegkijkt om dan heel snel met z’n tong het eten te stelen.

Je wil de hond belonen door hem een koekje te geven. Je ziet het juiste gedrag, staat recht, draait je om en de hond heeft net het eten gestolen. Je bent te laat en het eten stelen zal toenemen i.p.v. afnemen.

Stel dat je een geluidje of marker hebt getraind:

de hond kijkt weg, jij geeft de marker en staat recht om het koekje te nemen. De hond weet na de marker dat de beloning komt en zal wachten op zn beloning. Bovendien weet hij na voldoende herhalingen dat hij een beloning kan verdienen door niet naar het eten te gaan, dus zal dit gedrag toenemen.

Wat?

Een marker of “Klik” wordt getraind. De marker is het signaal voor de hond dat hetgene hij net deed, hetgene is dat hem een beloning oplevert.

Het gebruik van de marker geeft ons de mogelijkheid om snel en accuraat gedrag te beïnvloeden én geeft ons tijd om een beloning te bezorgen.
De handeling van de beloning uit een zakje nemen en aan de hond geven kan zelfs te lang duren om de perfecte timing te bekomen.

De marker wordt het signaal dat de hond het juist heeft en dat een beloning volgt.
Je kan het vergelijken met de belofte dat hij een beloning krijgt.

Dit kent je hond natuurlijk niet vanzelf en als je dit wil inzetten zal je hem dit moeten leren.

Hoe?

Kies een marker. De marker moet een kort en duidelijk signaal zijn dat altijd hetzelfde is. De voorkeur gaat naar een geluidje t.o.v. een woord om een verschil in intonatie te vermijden. Een “flink” in een rustige context kan heel anders uitgesproken worden dan een “flink” als je gehaast bent.

Voorwaarden marker: heel kort, eenduidig, duidelijk en altijd hetzelfde

Marker = beloning

Dit is het principe maar dat weet je hond nu nog niet. Deze stap is relatief simpel: het geluidje is de voorspeller van een beloning.

kondig je sessie aan en sluit hem ook duidelijk terug af.

“<naam hond>, gaan we trainen?”

neem daarna je beloningen en ga bij je hond zitten.
Maak het geluidje en geef een beloning. Dit herhaal je 10-20x. Klik of geluidje = beloning.

“<naam hond>, gedaan”

Door dit duidelijk af te bakenen zorg je ervoor dat je hond niet onnodig blijft “aan” staan en allerlei dingen doet in de hoop een beloning te krijgen.

herhaal deze training regelmatig doorheen de dag.

×
×

Winkelwagen